Servicefönstren på Lantmäteriet blir kortare

Nyheter från Lantmäteriet

05 november 2018, Allmänna nyheter Fastighetsinformation Geografisk information
Lantmäteriet ökar nu tillgängligheten till sina digitala tjänster genom att korta tiden för servicefönstren, tidigare benämnda systemhelger. Service kommer nu att utföras under fyra dagar fördelat på lika många helger per år.

Tidigare har service utförts under åtta dagar fördelat på fyra helger per år men från och med nu kommer dessa servicefönster att inskränkas till fyra dagar under lika många helger per år.

– Som ett led i den ökade digitaliseringen har Lantmäteriet en tydlig ambition att göra dessa avbrott så kortvariga som möjligt. På sikt strävar vi efter att hålla våra IT-tjänster öppna dygnet runt alla veckans och årets dagar, säger Ove Sundström ansvarig för delar av systemförvaltningen på Lantmäteriet.

Den 25:e november 2018 är första tillfället då servicefönster förkortas till en dag. Ett servicefönster påbörjas klockan 03.00 och slutar klockan 18.00.

Servicefönstren planeras in med minst 12 månaders framförhållning.

Planerade servicefönster 2019

Under servicefönstren genomförs större arbeten i Lantmäteriets IT-miljöer, vid dessa tillfällen är det mycket begränsad tillgänglighet till IT-system och IT-tjänster.

Tjänster med särskilda 24/7 tillgänglighetskrav och Lantmäteriets e-post kommer att ha full funktionalitet under servicefönstren.

    Meny