Satsa på ett stabilt och smidigt mäklarsystem
- så att du kan fokusera på affären.

Mspecs är ett mäklarsystem som utvecklats med ambitionen att underlätta vardagen för dagens mäklare. Ett modernt och användarvänligt system som ger dig möjlighet att ägna dig åt det viktiga, dina kunder. Ett driftsäkert och pålitligt system där upplägget bygger på att steg för steg följa hela mäklarprocessen, från intag till uppföljning.

Funktioner som följer mäklarprocessen

Mspecs är uppbyggt så att ditt arbete alltid följer mäklarprocessens flöde uppifrån och ner i varje förmedling. Det gör det enkelt för dig att hitta till rätt ställen och funktioner i systemet. I varje steg finns även mäklarjournalen tillgänglig så du snabbt och enkelt kan registrera utförda uppgifter. Många delar som används ofta i systemet, exempelvis dokument, återkommer i varje steg för att du inte ska behöva klicka dig fram och tillbaka bland flödesstegen.

Mspecs funktioner

Ett urval av våra kunder

Här är ett urval av de mäklarföretag som valt att arbeta med oss. Det är både små och stora bolag som förmedlar alla olika sorters objektstyper.

Meny